BOEKHOUDERSADVIES WOEKERPOLISSEN :

Steeds vaker komen er berichten in het nieuws dat er de laatste jaren door vrijwel alle grote verzekeringsmaatschappijen polissen zijn verkocht waarbij te hoge kosten aan de betreffende personen in rekening zijn gebracht. Het gaat dan niet om verzekeringen waarbij de gebruikelijke huis-, tuin-, en autokosten zijn verzekerd, maar wel om verzekeringen waarbij bedragen door de verzekeringsdeelnemers zijn ingelegd om uiteindelijk tot een bepaald kapitaal te komen.

Hierbij kunt u denken aan lijfrentepolissen of spaarplannen in de ruimste zin des woord. De naam "verzekering" is hier soms niet op zijn plaats, want het gaat immers alleen maar om "sparen" via een verzekeringsmaatschappij, maar laten we vooralsnog toch aannemen dat ook de spaarplannen en aanvullende pensioenverzekeringen onder de term "verzekeringen" vallen. Dat geldt ook voor polissen die een bepaald kapitaal moeten opleveren om het woonhuis na bijvoorbeeld 20 of 30 jaar geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Aangezien er volgens schatting in Nederland 4 miljoen van dergelijke woekerpolissen polissen zijn verkocht, is de kans groot dat ook u bezitter bent (of bent geweest) van een dergelijke polis. Wanneer u de polis reeds hebt laten stopzetten of laten uitkeren, hoeft dat niet te betekenen dat u niet voor schadevergoeding in aanmerking hoeft te komen.

Het kenmerk van een woekerpolis is dat voor deze polis te hoge kosten door de verzekeringsmaatschappij in rekening zijn gebracht. Dat heeft kunnen gebeuren doordat de jaarlijkse kosten van de verzekeringsmaatschappij op een (bewust) vage manier zijn verwerkt in de jaarlijkse overzichten van rendementen. Het verschil tussen bruto rendement en de kosten van de maatschappij werden niet uitgesplitst.

Omdat nu van hoger hand is bepaald dat dat wel moet gebeuren, is een storm van protest ontstaan in Nederland. Vaak ook blijkt dat de ooit (met veel optimisme) geschatte opbrengst van de polis na X jaar niet gehaald kan worden. Meestal werd de ontwikkeling van de beurskoersen daarvan de schuld gegeven, maar nu blijkt dat dat niet de hoofdreden is geweest. De hoofdreden van een tegenvallende opbrengst blijkt simpelweg een te hoge kostenberekening van de verzekeringsmaatschappij te zijn.

Inmiddels hebben zich allerlei belangen verenigingen gevormd om tegen de grote verzekeraars ten strijde te trekken. Volgens onze informatie is het nog niet meteen nodig om meteen bezwaar aan te tekenen of in actie te komen. De rechten van de eventueel benadeelde personen verjaren niet zomaar. Volgens www.woekerpolis.nl is het wel raadzaam een zogeheten "stuitingsbrief" te sturen aan de verzekeringsmaatschappij zodat de rechten niet verloren gaan. Ook is het mogelijk aansluiting te zoeken bij een belangenvereniging. Omdat de bedragen waar het om gaat flink kunnen oplopen is het aansluiten bij een belangenvereniging raadzaam.

Normaal gesproken zou uw assurantie-tussenpersoon de eerste persoon moeten zijn om informatie in te winnen, maar het is nu even de vraag geworden of hij/zij nog wel een onafhankelijk advies kan verstrekken. Juist de afsluitprovisie van de assurantie-tussenpersoon is een onderdeel van de te hoge kosten waar de hele kwestie om draait.

Wat kunnen wij voor u doen als administratiekantoor?

  • Wij kunnen in ieder geval de gang van zaken via de vakbladen zo goed mogelijk volgen.
  • Daarnaast zijn wij per klant bezig om na te gaan welke polissen onder de noemer "woekerpolis" zouden kunnen vallen.
  • Ook kunnen wij de zogeheten "stuitingsbrief" opstellen als duidelijk is om welke polissen het zou kunnen gaan.

Wat kunt u zelf doen?

Wellicht kunt u zelf al onderzoeken om welke polissen het bij u zou kunnen gaan. De ervaring leert dat de gemiddelde ondernemer in Nederland hier al gauw mee te maken heeft. Hetzij om het woonhuis mee af te lossen, hetzij als extra pensioen, hetzij als spaarplan voor (het studeren van) de kinderen.

Uiteraard raden wij ook aan om contact op te nemen met uw assurantie-tussenpersoon.