ADMINISTRATIEKANTOOR FEENSTRA BIEDT U DE VOLGENDE DIENSTEN AAN :

boekhouder_bouw

 

Aangiften :

 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonheffingen
 • Vennootschapsbelasting

Opstellen :

 • Jaarrekeningen
 • Kwartaalrapportages

Personeelszaken :

 • Salarisadministratie
 • Maken loonstroken
 • Bijkomende werkzaamheden en adviezen op gebied van personeelszaken
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Contact met UWV, CWI en bedrijfspensioen instellingen.

Wij adviseren u ook op het gebied van :

 • Verzekeringen
 • Fiscale zaken algemeen
 • Incassozaken
 • Kiezen juiste ondernemersvorm
 • Vergunningen
 • Huurkwesties
 • Reclame
 • Pensioenen
 • Onroerend goed
 • Erfeniskwesties
 • Juridische procedures