BTW BOUW :

Kopie_van_P1010006x

Inzake de BTW/omzettarieven die gelden voor werkzaamheden in de bouwsector, kunnen wij u het volgende meedelen ;

 1. Onder werkzaamheden in de bouwsector verstaan wij gemakshalve ook onderhoudswerk aan woningen, timmerwerk aan woningen, loodgieterswerk aan woningen, dakwerkzaamheden, schilderwerkzaamheden, stukadoorswerkzaamheden, e.d.

 2. Op 1 juli 2009 is besloten dat vanaf dat moment isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar onder het verlaagde BTW tarief gaan vallen. Hierbij kan men het begrip "isolatiewerkzaamheden" vrij ruim zien. Hierbij kan men denken aan het isoleren van muren en vloeren, maar bijvoorbeeld ook aan het plaatsen van dubbel glas, of glas met een hogere isolatiewaarde dan het oude glas. Ook het aanbrengen van een betere voordeur zou met enige fantasie kunnen vallen onder het lagere BTW tarief.

  Het verlaagde BTW tarief betekent dat in plaats van 19% er vanaf 1 juli 2009 maar 6% in rekening hoeft te worden gebracht aan particulieren. Als de materiaalkosten van de isolatiewerkzaamheden lager zijn dan de arbeidskosten, dan vallen ook de materiaalkosten onder het verlaagde BTW tarief. Zo niet, dan vallen de arbeids-kosten wel onder het 6% tarief, maar vallen de materiaalkosten onder het hogere tarief van 19%.

 3. Met ingang van 15 september 2009 is tevens de BTW-regeling voor schilders- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 15 jaar gewijzigd. Die regeling hield in dat voor schilders- en stukadoorswerk uitgevoerd aan woningen, het verlaagde BTW-tarief van toepassing was (dus geen 19%, maar 6% BTW).

  De wijziging per 15 september 2009 houdt in dat ook voor schilders- en stukadoorswerk uitgevoerd aan woningen ouder dan 2 jaar, het verlaagde BTW van toepassing is geworden. Ook hierbij geldt dat de materiaalkosten kunnen vallen onder het lagere BTW-tarief, maar dat deze materiaalkosten bij de betreffende werkzaamheden de arbeidskosten niet mogen overstijgen, anders vallen de materiaalkosten nog steeds onder het hoge BTW tarief.

 4. Inmiddels heeft de Belastingdienst wederom een nieuwe wijziging aangekondigd. Met ingang van 1 oktober 2010 zullen ook overige werkzaamheden verricht aan woonhuizen ouder dan 2 jaar (tijdelijk) gaan vallen onder het lage BTW tarief van 6%. Deze regeling geldt t/m 30 juni 2011 en geldt alleen voor arbeidskosten. Materialen (uitgezonderd verf, isolatiemateriaal, e.d.) blijven op een tarief van 19%. Inmiddels is bekend geworden dat deze regeling is verlengd tot 30 september 2011, maar dit geldt alleen als de werkzaamheden al voor 1 juli 2011 zijn begonnen.

  Het lage tarief gaat dan gelden voor het vergroten of vernieuwen van (een deel van) een woning, het herstellen of vervangen van een woning, installatie van bijvoorbeeld een CV-ketel, onderhoudswerk, e.d.De aanleg van tuinen, vervangen van zonwering, sloopwerk zonder iets nieuws te maken, onderhoud vloeren, e.d., vallen niet onder het lage BTW tarief.

 5. Voor werkzaamheden waarbij de BTW verlegd wordt, veranderd er niets. Dat is bijna altijd het geval als een onderaannemer werkzaamheden verricht voor een hoofdaannemer. Alleen als een ondernemer rechtsreeks kosten van arbeid of materiaal in rekening brengt aan een particulier, pas dan kunnen bepaalde werkzaamheden vallen onder het verlaagde (6%) tarief.