BIJTELLING AUTO VAN DE ZAAK :

In het zich nog steeds voortslepende vraagstuk of een bedrijfsauto met grijs kenteken moet worden bijgeteld bij het inkomen van de betreffende ondernemer, is er weer eens een uitspraak van een belastingrechter gedaan die toch een nieuw licht laat schijnen op dit vraagstuk.

Het komt er nu op neer dat wanneer een bedrijfsauto met grijs kenteken helemaal is voorzien van stellage's, dat er dan, ondanks de aanwezigheid van een tweede stoel naast de bestuurder, er geen sprake hoeft te zijn van een verplichte bijtelling. Wij nemen overigens aan dat er hier een minibus wordt bedoeld en geen bestelauto. Hoe één en ander in latere instantie (b.v. bij een controle over 3 jaar) moet worden bewezen, dat is even wat minder duidelijk, maar toch, deze uitspraak van 29 mei 2009 geeft toch wat meer hoop en houvast om de zo vervelende kilometer-administratie achterwege te laten en toch niet de bijtelling te hoeven uitvoeren.

Helaas blijven er ook na deze uitspraak nog de nodige twijfels over. B.v. hoe één en ander te bewijzen is als de betreffende auto al reeds verkocht is als de controle plaatsvindt, of wat onder "stellage's" moet worden gezien, e.d.

We laten het daarom toch nog (bij gebrek aan echte duidelijkheid) aan de ondernemers zelf over om wel of geen km-administratie bij te houden, dan wel om de auto wel of niet bij te tellen. Dat lijkt wat vaag, maar helaas zijn de financiële gevolgen zo groot (als het bij een controle toch verkeerd zou lopen), dat wij als administratiekantoor niet de volledige verantwoording hierin kunnen dragen. De regelgeving is helaas hiervoor nog steeds te vaag.

Wel kunnen wij aanraden sowieso foto- of video-opname's te maken van iedere bedrijfsauto die voor een bijtelling in aanmerking zou kunnen komen. Ook in het geval er bijvoorbeeld sprake is van wissselend gebruik door werknemers, raden wij het maken van opname's aan. Dit uiteraard op een moment dat de auto zo veel mogelijk is voorzien van stallege's en/of gereedschap van enige omvang (b.v. aggregaat, betonmolen, steigers, e.d.)

Eventueel kunnen wij u daarbij helpen, en de betreffende opname bijvoorbeeld op www.youtube.nl plaatsen waardoor de belastingdienst later kan nagaan dat op bijvoorbeeld 1 augustus 2009 de situatie al zo was dat de betreffende auto al was voorzien van veel stellage's, en dat dat niet bijvoorbeeld een week voor een controle zo in elkaar is gezet.